Dėl Panevėžio miesto mokyklų tinklo pertvarkos. Kreipimasis į Panevėžio miesto merą

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu parengtas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano projektas. Jame siūloma: „mažinti bendrojo ugdymo mokyklų skaičių. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. „Nevėžio“ pagrindinę mokyklą prijungti prie „Vyturio“ progimnazijos. M. Karkos pagrindinę mokyklą – prie „Verdenės“, perkeliant „Verdenę“ į M. Karkos pagrindinės mokyklos patalpas.

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. „Aušros“ pagrindinę mokyklą prijungti prie „Senvagės“ pagrindinės mokyklos. Mažinti 1-ųjų klasių komplektų Pradinėje mokykloje – nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. nebeformuoti pirmųjų klasių.“

Tokie siūlymai mieste sukėlė daugybę diskusijų ne tik pedagogų bendruomenėje, bet ir moksleivių šeimose. Vertiname ir palaikome Jūsų pastangas miestą valdyti ūkiškai ir pritariame siekiams biudžeto lėšas naudoti efektyviai. Taip, vaikų skaičius mieste mažėja, mokyklos tuštėja, mažėja pedagogų darbo krūviai, o kartu ir atlyginimai. Tai kompeksinė problema, kurią spręsti reikia, tačiau pasirinkus tinkamus sprendimo būdus.

Į mus kripėsi ne vienos uždaromos ar prijungiamos mokyklos bendruomenė. Jos supranta, kad demografinė situacija mieste sudėtinga ir ugdymo įstaigų skaičius turės keistis. Tačiau ir jie, ir mes nesutinkame su tuo, kokiais kriterijais vadovaujantis buvo parengtas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano projektas. O argumentai tokie:

1.1. Nepateikti aiškūs ir motyvuoti kriterijai, kuriais vadovaujantis reorganizuojamos mokyklos.

1.2. Į projekto rengimo darbo grupę nebuvo pakviesti atstovai iš visų miesto mokyklų bendruomenių.

1.3. Bloginamos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą sąlygos mokytis arčiau gyvenamosios vietos. (Nevykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768  patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 7 punktas).

Kaip ir „Aušros“, „Nevėžio“ pagrindinių mokyklų bei Pradinės mokyklos bendruomenė siūlome Panevėžio miesto tarybai nepritarti Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano projektui.

Prašome atsižvelgti į vietos savivaldos principą numatatntį savivaldybės gyventojų dalyvavimą tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus. Raginame atsižvelgti į reorganizuojamų švietimo įstaigų bendruomenių nuomonę ir nepriimti skubotų sprendimų dėl švietimo tinklo pertvarkos. Siūlome sudaryti naują darbo grupę į ją įtraukiant ne tik ikimokyklinių įstaigų, bet ir bendrojo lavinimo mokyklų atstovus, miesto bendruomenės narius ir nepriklausomus ekspertus. Pastarieji turėtų atlikti išsamius Panevėžio miesto demografinius tyrimus, analizę ir pateikti išvadas. Vaikų skaičius mažėja ne tik mokyklose, bet ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, todėl siūlome detaliai išanalizuoti ir pateikti ne tik bendrojo ugdymo mokyklų, bet viso švietimo tinklo pertvarkos planą.

Prašome Jus, kaip miesto vadovą, nepriimti skubotų sprendimų.

Pagarbiai,

Lietuvos Respublikos Seimo nariai

Julius Dautartas

Petras Luomanas

Vitas Matuzas

Komentuokite