GERŲ ŽINIŲ SAVAITRAŠTIS Nr.56

Trumpos gerosios naujienos iš Lietuvos ir pasaulio – tiems, kas nori gyventi be pykčio.

2011 m. birželio 17 d.– birželio 23 d

Birželio 17 d.: Lietuvos įmonės dirbo pelningiau

Statistikos departamento duomenimis, šiemet pirmąjį metų ketvirtį šalies įmonės uždirbo beveik 2 mlrd. litų ir, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pelnas padidėjo 2,8 karto, o su ankstesniu ketvirčiu – 39,8 proc. Nors visus 2010 metų ketvirčius valstybės įmonės irgi dirbo pelningai, tačiau per nė vieną ketvirtį neuždirbo daugiau nei 1,9 mlrd. litų.

Birželio 17 d.: Augo Klaipėdos jūrų uosto grynasis pelnas
Pirmojo 2011 metų ketvirčio valstybės įmonių veiklos ataskaitos duomenys rodo, jog Klaipėdos valstybinio jūrų uostas per pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 28,45 mln. litų grynojo pelno. Tai yra – 2,24 karto daugiau nei pernai sausio – kovo mėnesiais, kada jis siekė 12,7 mln. litų. Tuo tarpu pajamos, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laiku, išaugo 16,3 proc. – nuo 35,665 mln. litų iki 41,494 mln. litų.

Birželio 20 d.: Valstybės valdomų įmonių efektyvumas vis didėja

Iš Lietuvos valstybės valdomų įmonių ataskaitos, kurioje pateikti didžiausių valstybės valdomų įmonių 2011 metų pirmojo ketvirčio rezultatai, matyti, jog, palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, beveik visų šių įmonių rezultatai yra geresni. Pirmoje ketvirtinėje ataskaitoje aprašyti 57 valstybės valdomų įmonių rezultatai, jų apyvarta sudaro daugiau kaip 90 proc. visų valstybės valdomų įmonių apyvartos. Be to, pasak ūkio ministro Rimanto Žyliaus, tikimasi, jog ši apžvalga padidins valstybės valdomų įmonių atskaitomybę ir veiklos skaidrumą bei paskatins visus šalies piliečius kritiškiau ir objektyviau vertinti šių įmonių veiklą.

Birželio 20 d.: Kryptingas švietimo situacijos gerinimas regionuose

Šių metų liepą Lietuvos savivaldybėse pradedama diegti moderni Švietimo valdymo informacinė sistema, skirta regionams. Numatoma, kad ją įdiegus, bus sudarytos sąlygos kompleksiškai vertinti atskirų mokyklų ir savivaldybių rezultatus pagal visus pagrindinius įstaigų parametrus, taip atsisakant iki šiol įprasto itin riboto ir neobjektyvaus mokyklų vertinimo pagal brandos egzaminų įvertinimus ar įstojimo į aukštąsias mokyklas rezultatus. Sistemoje integruojami įvairūs duomenų šaltiniai: mokinių, pedagogų, švietimo ir mokslo institucijų registrai, socialinės paramos informacinė sistema, mokyklų elektroninių dienynų duomenys ir kita, todėl, pasiremiant vienodais rodikliais, bus galima matyti kiekvienos savivaldybės, mokyklos būklę įvairiais pjūviais, juos lyginti ir analizuoti. Pilotinis projektas jau buvo išbandytas aštuoniose savivaldybėse – Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose, Alytaus mieste ir rajone, Ignalinos, Kelmės ir Kretingos rajonuose, o nuo 2012 metų pradžios sistema aprėps visą Lietuvą. Tam skirta per 2 mln. litų Europos Sąjungos lėšų.

Birželio 21 d.: Įvertinta eismo saugumo pažanga Lietuvoje

Europos transporto saugumo taryba apdovanojo Lietuvos ir Švedijos susisiekimo ministrus už didžiausią pažangą didinant eismo saugumą keliuose 2010 metais: praėjusiais metais Lietuvos keliuose žuvo 300 žmonių (t. y. penktadaliu mažiau nei 2009-aisiais). Pažymėtina, jog prieš dešimtmetį Lietuvos keliuose kasmet žūdavo po 700 – 800 asmenų.

Birželio 21 d.: Daugėja keleivių oro uostuose

Statistikos departamentas paskelbė, jog šiais metais Lietuvos oro uostuose 19 proc. išaugo keleivių skaičius – į juos per šių metų sausio – gegužės mėnesius atvyko ir išvyko 934,8 tūkst.

Vien gegužės mėnesį palyginus su 2010 metų geguže, į šalies oro uostos atvykusių ir išvykusių keleivių skaičius išaugo 18,7 proc. – iki 254,8 tūkst. Daugiausiai keleivių atvyko ir išvyko į Didžiąją Britaniją (187 tūkst., arba 20 proc. visų keleivių), Vokietiją (100,1 tūkst., arba 10,7 proc.), Latviją (92,8 tūkst., arba 9,9 proc.), Daniją (70,3 tūkst., arba 7,5 proc.) ir Airiją (63 tūkst., arba 6,7 proc.).

Birželio 21 d.: Padidėjo Lietuvos draudimo rinka

Draudimo priežiūros komisijos duomenimis, palyginus šių metų sausio – gegužės mėnesius su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, draudimo rinka padidėjo 11,6 proc. ir siekė 717,5 mln. litų. Tuo tarpu atitinkamu 2010 metų laikotarpiu ji siekė 642,722 mln. litų.

Birželio 22 d.: Optimizuojamas Statistikos departamento darbas

Šių metų liepą bus pradėtas reorganizuoti Lietuvos statistikos departamentas: jis ir jam pavaldžios teritorinės statistikos įstaigos bus sujungtos į vieną įstaigą su struktūriniais padaliniais. Taip pat prie departamento bus prijungtos Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus statistikos valdybos. Reorganizavus Lietuvos statistikos departamento administracijos struktūrą, tikimasi užtikrinti efektyvesnį valdymą bei žmogiškųjų išteklių naudojimą, be to, įvertinus vykdomų funkcijų apimtis, planuojama sumažinti pareigybių skaičių.

Birželio 22 d.: Steigiama komercijos atašė pareigybė Izraelyje

Siekiant tobulinti Lietuvos ekonominių interesų atstovavimo užsienyje sistemą, Vyriausybės posėdyje buvo pritarta Ūkio ministerijos pasiūlymui steigti komercijos atašė pareigybę Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Izraelyje. Tikimasi, jog komercijos atašė padės skatinti lietuviškų prekių ir paslaugų eksportą į Izraelį, pritraukti į Lietuvą tiesioginių užsienio investicijų, skatinti turizmą ir operatyviai spręsti Lietuvos verslui aktualius klausimus.

Seimo TS-LKD frakcijos Viešųjų ryšių tarnyba

Komentuokite