Iš Seimo posėdžių salės

Rugsėjo 15 d. vykusio  Seimo vakarinio  plenarinio posėdžio metu Prezidentės Dalios Gybauskaitės vyriausioji patarėja Solveiga Cirtautienė Parlamento svarstymui  pateikė Prezidentės siūlomus  Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimus. Su partijų veiklos finansavimu susiję klausimai išties aktualūs ir reikalaujantys skaidresnių sprendimų. Pateikiant minėtą įstatymo projektą parlamentarai pateikėjai uždavė ne vieną aktualų klausimą. Jūsų dėmesiui Seimo Finansų ir biudžeto komiteto vicepirmininko Vito Matuzo klausimas projekto teikėjai. Ištrauka iš Seimo posėdžio stenogramos. (Visą stenogramą ir posėdžio garso įrašą galite rasti Seimo interneto svetainėje www.lrs.lt)

„PIRMININKĖ. Ačiū. Toliau klausia V. Matuzas.

V. MATUZAS (TS-LKDF). Ačiū, gerbiamoji posėdžio pirmininke. Norėčiau pasveikinti Prezidentės siekį teisinėmis priemonėmis efektyviau reglamentuoti partijų veiklos finansavimo skaidrumą. Ar nemanote, kad teikia­mos pataisos paliečia tik vadinamąją ledkalnio viršūnę, kuri šiandien yra bene skaidriausia ir viešiausia partijų finansavimo sritis, nes Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo įstatymas suteikia partijoms, kaip žino­te, teisę verstis leidybos, nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo bei kita veikla, iš kurios gautos lėšos naudojamos partijų reikmėms. Pavyzdys iš realaus gyvenimo, Lietuvoje garsiai nu­skambėjęs: socialdemokratų Panevėžio skyrius iš juridinio asmens gavo 100 tūkst. Lt kompensaciją dėl statomų pastatų uždengiamo partijos skyriaus buveinės lango. Statybos dėl pažeidimo sustabdytos, langas neužmū­rytas, pinigai liko partijai kaip kompensacija. Prokurorai šiame sandėryje pažeidimo neįžvelgė, vadinasi, buvo galima derėtis ir dėl 1 mln. Lt. Aš nemanau, kad tai yra vienintelis atvejis, todėl teiraujuosi. Kaip jūs manote, ar jūsų siūlomi pakeitimai turės įtakos tokių ir panašių juridinių asmenų ir partijų sudaromų sandorių skaidrumui? Ar neatsitiks taip, kad?..

PIRMININKĖ. Laikas!

V. MATUZAS (TS-LKDF). …kad partijos pradės finansuoti prisidengdamos tokiais būdais?

S. CIRTAUTIENĖ. Ačiū už klausimą. Iš tiesų, Prezidentės vertinimu, jos teikiamos pataisos, kaip rodo bendra istorinė patirtis, palietė tikrai ne ledkalnio viršūnę, o palietė politinių partijų finansavimo skaidrumą ir politi­nių partijų veiklos esmę. Aš manau, kad jūsų iškeltos problemos dėl to ir būdavo dažnai nekeliamos arba nebūdavo sprendžiamos, nes visos politinės partijos savo daugelį problemų išspręsdavo per verslo finansavimą, tai yra galėdavo, kaip minėjau, užmerkti akis dėl kokių nors pavienių vienų arba kitų partijų problemų. Šiandien, jeigu atsisakytume juridinių asmenų finansavimo, kiekviena iš jų bus suinteresuota, kad tiek ji pati, tiek jos kon­kurentė – kita politinė partija veiktų ypač skaidriai. Tai paskatins, manau, visų šių problemų, kurias jūs iškėlėte, sprendimą.“

Komentuokite