Kiekvienas dirbantysis gali paskirstyti iš viso 3 proc. savo pajamų mokesčio

Praėjusių metų pabaigoje Lietuva perėjo prie naujos politinių partijų finansavimo sistemos. Priimti politinių partijų finansavimo įstatymo pakeitimai, kurie šią sistemą daro skaidresnę, atviresnę.
Nebeliko galimybių juridiniams asmenims remti partijas. Tačiau šis įstatymas leidžia kiekvienam dirbančiajam remti tą politinę jėgą, kurią jis palaiko ir skirti jai 1 proc. pajamų mokesčio dalį. Tai sudaro galimybę visoms partijoms tapti atspariomis ir nepriklausomomis nuo anksčiau buvusių įtakingų interesų grupių, o priartina prie paprastų žmonių ir bendruomenių.
Nuo šiol kiekvienas mūsų galime paremti tą politinę partiją, kurios idėjos ir darbai verti to. Kviečiu palaikyti mūsų bendras vertybes, mūsų siekius ir darbų tęstinumą. Įveikėme didžiulį išbandymą – ekonominę krizę, dabar laukia Lietuvos energetinio saugumo klausimų sprendimas ir būtinas jau padarytų darbų tęstinumas.

Naujoji partijų finansavimo sistema nekonkuruoja su galimybe 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skirti įstatymuose numatytiems paramos gavėjams (vaikų darželiams, mokykloms, bibliotekoms, įvairioms nevyriausybinėms organizacijoms, sporto klubams ir t.t.). 1 proc. – tai papildomas pajamų mokesčio procentas, skiriamas tik politinėms partijoms remti. Taigi, įstatymų numatyta tvarka kiekvienas dirbantysis gali skirti iš viso 3 proc. savo pajamų mokesčio: 2 proc. paramos gavėjams ir 1 proc. politinėms partijoms. Kad kasmet nereiktų teikti prašymo siekiant paremti tas pačias politines partijas, galima nurodyti maksimalų tęstinį 5 metų paramos laikotarpį.

Vitas Matuzas, TS-LKD pirmininko pavaduotojas, Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas

Komentuokite