Sąskrydžio dalyviams – nuoširdus ačiū už bendravimo džiaugsmą

TS-LKD vasaros sąskrydyje Drevernoje, Klaipėdos r. Džiaugėsi širdis, matant tokį didžiulį būrį puikiai nusiteikusių kolegų iš visos Lietuvos. O dar smagiau, kad vasaros kaitra ir tolimas kelias neišgąsdino mūsų – Panevėžio miesto skyriaus narių. Panevėžiečių stovyklavietė  – bene gausiausia, o jei kas būtų vertinęs stovyklavietės įrengimą – net neabejoju – būtume nuskynę vienos iš įspūdingiausiai įrengtų stovyklaviečių laurus. Aukštai plevėsuojančios Panevėžio miesto ir TS-LKD vėliavos bei skambi liaudiška daina į mūsų stovyklavietę traukė kolegas, dalijomės gera nuotaika, kalbėjomės ir džiaugiamės, kad galime būti kartu. Džiaugiuosi ir įspūdingu mūsų skyriaus pristatymu per sąskrydžio atidarymą.

Puikiai suprantu, kad tai, kas džiuginą akis ir širdį – aktyviausių mūsų skyriaus narių darbo rezultatas. Noriu nuoširdžiai padėkoti vicepirmininkams Vitalijui Satkevičiui ir Viktorui Trofimovui, niekada nepavargstančiai Rožyno grupių seniūnei Romaldai Šerplienei, Skyriaus sekretorei Jolitai Stankevičiūtei, aktyviems ir energingiems mūsų skyriaus nariams – Bronislovui Pliavgai ir Gediminui Bartkui. Nuoširdžiausius padėkos žodžius skiriu visiems, kurie sukūrė puikią šventę sau ir kitiems: ačiū įrenginėjusiems jaukią stovyklavietę, sportavusiems, besirūpinusiems organizaciniais klausimais ir pasistengusiems kad mūsų bendras stalas būtų skalsus. Susėdę už jo kalbėjomės ir džiaugėmės, kad turime galimybę pabūti kartu, pasidalinti gerumu, nuoširdumu. Tada pasakiau, ir dabar noriu pakartoti – ne  moderniosios technologijos skatina visuomenės progresą. Svarbiausia – bendravimas: draugiškas, šiltas.  Ir ne ant stalo sudėtos gėrybės mus jungia, o iš širdžių sklindanti šiluma. Dalinkimės ja. Ačiū už šilumą, kuria pasidalijote su kitais. Ta pačia proga Skyriaus ir savo vardu nuoširdžiausiai sveikinu mūsų kolegą Vidmantą Urboną, kuris pirmadienio naktį nugalėjo JAV esančio Jeluostouno ežero bangas. Linkiu jam sėkmės siekiant užsibrėžto tikslo – perplaukti didžiausius gėlavandenius ežerus visuose pasaulio kontinentuose.

Visiems Skyriaus nariams, jų šeimoms, artimiesiems linkiu gražios, gerais įspūdžiais spalvingos vasaros. Pailsėkite, pasisemkite jėgų, energijos. Rudenį mūsų laukia nauji iššūkiai  ir dideli darbai – pasirengimas artėjantiems rinkimams į savivaldybių tarybas.

Vitas Matuzas

TS-LKD Panevėžio skyriaus pirmininkas

 _____________________________________________________________________________

Šeštadienį prie Drevernos vykusiame Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos tarybos posėdyje partijos pirmininkas, Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius akcentavo būtinybę ryžtingai tęsti teisingos, skaidrios ir sąžiningos valstybės kūrimo darbus.

Pasak A. Kubiliaus, būtinos „struktūrinės permainos vardan modernios Lietuvos“, o moderni Lietuva turi remtis labai aiškiais principais.

„Tai nekorumpuota valstybė, tai valstybė, kur visiškai išskaidrinti viešieji pirkimai, tai valstybė, kur aktyviai užkertamas kelias kontrabandai, kur ekonomika efektyvi ir skaidri, kur veikia žmogų ginanti teisėsauga ir sąžiningi teismai. Tai mūsų svarbiausieji darbai“, – partiečiams sakė pirmininkas.

Taryba, be kitų sprendimų, nustatė rudenį vyksiančio partijos suvažiavimo datą, patvirtino Moterų bendruomenės statutą, nutarė įkurti skyrių Briuselyje.

Partijos tarybos posėdis vyko tradicinio vasaros sąskrydžio rėmuose. Į jį šiemet susirinko apie 3000 partiečių ir partijos bičiulių.

Komentuokite