Sausio 13-osios atgarsiai

Dėkoju Jums už išpatintus labai nuoširdžius žodžius apie sausio 13-sios šaltą naktį.

Man prieš 20 metų teko naktį praleisti prie Parlamento iš sausio 11-tos į  12-tą. Tada pagal Lietuvos sąjūdžio Šiaulių m. ir raj. skyrių organizuotą bendrą renginį, buvome atvykę į Vilnių net su 17 autobusų, per 600 patriotų. Autobusų koloną priekyje, nuo Šiaulių iki Vilniaus vedė policijos patrulio automobilis su švyturėliais. Visi buvome susikaupę, turėdami kilnių tikslų apginti atkurtą Lietuvos nepriklausomybę. Vilniaus priemiestyje mūsų koloną pasitiko Vilniaus policijos ekipažas, kuris autobusų koloną parkuotis atvedė į Žvėryno rajoną. Išlipę iš autobusų išsirkiavomę su vėliavomis, patraukėme per Neries tiltą prie Parlamento. Buvo juokingas nuotikis, kai mums su daina žygiuojant per Neries tiltą užfiksavo tuometinė televizijos reporterė Nijolė Steiblienė, (vėliau Seimo narė) kurios reportažą  vėliau pamatėme per televiziją ir sužinojome, kad būta baimės  ir nerimo, kol neįsitikinta, kieno kolona artėja prie Neris tilto, bijota jedinstvininkų provokacijos, bet iš vardinių vėliavų greitai atpažino, kad nepavojingi, savi.  Naktis iš 11 į 12-tą buvo pilna įtampos. Kelis kartus buvo skelbtas pavojus apie pajudėjusį kokį šarvuotį ar įtartiną automobilį iš Šiaurės miestelio. Sausio 13-tos vėlai vakare, po atbudėtos paros prie Parlamento jau buvome grįžę į Šiaulius.
Po nemiegotos nakties miegas vis dar neėmė, šeimoje pasakojau apie situaciją. Vėlai naktį, kai  prasidėjo kruvinieji įvykiai, telefonu teko pakelti iš miego visus mano komandos, Šiaulių raj. sąjūdžio tarybos narius bei artimesnius bendrapartiečius, kad būtų pasiruošę netikėtumams…
Man ir mano šeimai kiekvienais metais minint sausio 13-ją, tenka nemažai jaudulio ir nubraukti ne vieną ašarą.
Buvęs Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio Šiaulių raj. tarybos narys Antanas Banys.

_______________

Gerbiamam Antanui Baniui nuoširdžiai dėkoju už šiltus žodžius. Jam ir kitiems, išgyvenusiems Sausio 13-osios siaubą širdimi noriu pasakyt, kad – padėka – mažiausia, ką mes galime padaryti gerbdami Jūsų drąsą ir atsidavimą Tėvynei. Esate ir būsite mūsų sąžinė ir mūsų stiprybės šaltinis. Ačiū, kad esate.

Vitas Matuzas

Komentuokite