Savaitės naujienų TOP5

Energetika

PRADEDAMAS NAUJAS VISAGINO AE PROJEKTO ETAPAS

Sėkmingai užbaigus derybas, šiandien LR Vyriausybės rūmuose parafuota Visagino atominės elektrinės statybos Koncesijos sutartis. Koncesijos sutartis nusako pagrindinius Visagino AE projekto vystymo principus – projekto bendrovei suteikiama teisė projektuoti, statyti, eksploatuoti ir atėjus laikui uždaryti atominę elektrinę, apibrėžiamos šalies šeimininkės ir investuotojo teisės bei įsipareigojimai.

Sutartis užbaigia formalų „Hitachi“ investicijos ir „Hitachi-GE“ technologijos pasirinkimą ir įvardina sutartą Visagino AE projekto įgyvendinimo grafiką. Koncesijos sutartį parafavo Koncesijos konkurso komisijos pirmininkas, energetikos viceministras Žygimantas Vaičiūnas ir „Hitachi“ viceprezidentas Masaharu Hanyu.

„Hitachi“ viceprezidentas Masaharu Hanyu: „Sveikiname šį svarbų Visagino atominės elektrinės projekto etapą. Esame dėkingi už bendradarbiavimą bei pagalbą vykdant projektą iki šiol. Iki Koncesijos suteikimo toliau bus rengiami projekto dokumentai. Tikimės ir toliau glaudžiai dirbti su Visagino atominės elektrinės komanda bei regioniniais partneriais, kurių parama yra labai svarbi pereinant į kitą – projekto įgyvendinimo etapą“.

Ministras pirmininkas Andrius Kubilius: „Džiaugiamės galėdami pranešti, kad yra susitarta dėl Visagino atominės elektrinės Koncesijos sutarties. Tai yra didelis žingsnis vystant šį svarbų regioninį projektą. Visagino atominė elektrinė suteiks Lietuvai ir Baltijos šalims galimybę diversifikuoti energijos gamybos šaltinius, sustiprins energetinį saugumą ir nepriklausomybę bei padės integruotis į Europos energetinę sistemą. Susitarimas atveria kelią didžiausiai užsienio investicijai Lietuvos istorijoje. Didžiuojamės pasiekę svarbų susitarimą, galime teigti, kad mūsų projektas yra toliausiai šiuo metu pažengęs naujai plėtojamas atominės energetikos projektas Europoje“.

Šiandien parafuotą Koncesijos sutartį artimiausiu metu svarstys Vyriausybė ir teiks Seimo pritarimui. Suteikus koncesiją prasidės pasirengimo statybai etapas, kurio metu Strateginiam investuotojui ir kitiems investuotojams investavus į projektą bus atliekami projektavimo, licencijavimo ir statybos aikštelės parengimo darbai.

KELETAS FAKTŲ:

Š. m. kovo 7-8 dienomis įvykusiame Baltijos Ministrų Tarybos susitikime Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybių vadovai išreiškė savo paramą Visagino AE projektui.

Derybos dėl Koncesijos sutarties vyko nuo 2011 m. liepos 14 d., kai strateginiu Visagino AE investuotoju buvo pasirinkta Japonijos kompanija „Hitachi Ltd.“, pateikusi ekonomiškai patraukliausią pasiūlymą.

Visagino AE pagamintos elektros kaina bus konkurencinga lyginant su kitais elektros energijos gamybos būdais. Plačiau apie VAE gaminamą elektrą, jos kainos struktūrą ir konkurencingumą skaitykite – http://www.lrv.lt/lt/vae/.

Vyriausybė

2011 METAIS VYRIAUSYBĖ DAUGIAUSIA DĖMESIO SKYRĖ ENERGETIKOS, SOCIALINIAMS, EKONOMINIAMS REIKALAMS

Vyriausybė patvirtino savo 2011 m. veiklos ataskaitą, kurią teiks Seimui. Pernai daugiausia dėmesio premjero A. Kubiliaus vadovaujamas Ministrų kabinetas skyrė nacionalinės svarbos prioritetams – šalies energetinės nepriklausomybės stiprinimui, finansų konsolidavimui bei socialinės sistemos pertvarkai.

Daug svarbių darbų atlikta stiprinant Lietuvos energetinę nepriklausomybę. 2011 m. sėkmingai judėjo naujos Visagino atominės elektrinės (VAE) projekto darbai, sparčiai įgyvendinamas suskystintų gamtinių dujų terminalo statybos projektas, įsibėgėjo elektros jungties su Švedija „NordBalt“ projektas. Nuosekliai įgyvendinamas ES trečiasis energetikos paketas, kuriuo dujų perdavimas bus atskirtas nuo gamybos ir tiekimo, taip atveriant kelią konkurencijai dujų rinkoje.

Ryžtingais Vyriausybės veiksmais buvo stabilizuoti viešieji valstybės finansai ir skatinamas ekonomikos augimas. Daug dėmesio Vyriausybė skyrė struktūrinėms pertvarkoms socialinės apsaugos, sveikatos ir švietimo srityse. Įvykdyta „SODROS“ institucinė reforma, įgyvendinama pensijų sistemos pertvarka. Praėję metai buvo sėkmingi kovojant su šešėline ekonomika ir kontrabanda. Iškelta baudžiamųjų bylų didelėms nusikalstamoms grupuotėms, sugriežtintos bausmės už korupcinius nusikaltimus. Pirmą kartą per nepriklausomos Lietuvos istoriją pradėta tirti Gariūnų turgavietėje klestinti neteisėta veikla. Įdiegti kasos aparatai maistu prekiaujančiose dengtose turgavietėse.

KELETAS FAKTŲ:

2011 m. Lietuvos skola buvo viena mažiausių ES, valdžios sektoriaus deficitas nuo 9,5 proc. BVP 2009 metais sumažėjo iki 5,3 proc. BVP 2011 metais.

Į nacionalinį biudžetą surinkta 9,6 proc. daugiau pajamų nei 2010 m. Lietuvos bendrasis vidaus produktas augo 5,9 proc. – sparčiausiai per paskutinius trejus metus.

Eksporto augimas buvo vienas sparčiausių ES: 2011 metais Lietuva eksportavo 25 proc. daugiau, nei iki krizės – 2008 metais. 2011 m.

Lietuva tapo antra sparčiausiai augančia ekonomika ES.

2011 metais buvo užfiksuotas didžiausias nedarbo lygio sumažėjimas. Lietuvos darbo biržoje registruotų bedarbių skaičius 2011 m. spalio 1 d., palyginti su 2011 m. sausio 1 d., sumažėjo 97,9 tūkst. (nuo 311 261 iki 213 391).

2011 m. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje baigta 110 ikiteisminių tyrimų dėl nusikalstamų veikų, atskleistų operatyviniais veiksmais. Šių tyrimų metu buvo nustatyta 26,85 mln. litų nuslėptų mokesčių, t. y. 62,5 proc. daugiau nei 2010 metais.

Kartu su Vyriausybės ataskaita, Seimui taip pat teikiamos ir 2011 m. Šalies ūkio konkurencingumo tendencijų bei Nacionalinio saugumo būklės ir plėtros ataskaitos.

Mokesčiai

GYVENTOJAMS JAU GRĄŽINTA BEVEIK 23 MLN. LITŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad mokesčių mokėtojams, teisingai deklaravusiems praėjusių metų pajamas elektroniniu būdu, pradėtos grąžinti gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) permokos. 61 tūkstančiui gyventojų į banko sąskaitas VMI pervedė beveik 23 mln. litų. Šiemet permokas gyventojams Mokesčių inspekcija pradėjo grąžinti kone savaite anksčiau nei praėjusiais metais. Kaip ir ankstesniais metais pirmieji permokas gaus tie gyventojai, kurie naudojasi VMI Elektroninio deklaravimo sistema. Popierines deklaracijas pildantys gyventojai permokų sulauks iki liepos 31 dienos.

KELETAS FAKTŲ:

VMI informuoja, kad 97 proc. šiemet pateiktų deklaracijų yra elektroninės. Pajamų mokesčio deklaracijas šiemet jau pateikė per 300 tūkst. gyventojų, o praėjusiais metais pajamas iš viso deklaravo 811 tūkst. mokesčių mokėtojų.

2011 m. gyventojams buvo grąžinta 213 mln. Lt GPM permokų už praėjusius ir ankstesnius mokestinius laikotarpius.

Užpildyti deklaracijas galima interneto svetainėje adresu https://deklaravimas.vmi.lt

VMI primena, kad gyventojai taip pat gali pildyti prašymus ir skirti iki 2 proc. pajamų mokesčio dalies visuomeninėms organizacijoms, fondams kitiems paramos gavėjams ir iki 1 proc. skirti politinėms partijoms (iš viso – 3 proc. nuo praėjusiais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio).

Teisingumas

Į TEISMŲ DARBĄ SIŪLOMA ĮTRAUKTI VISUOMENĘ

Teisingumo ministras siūlo į teismų darbą įtraukti visuomenės atstovus, kurie dalyvautų sprendžiant svarbias bylas ir patartų teismui, kokį sprendimą priimti. Siūloma numatyti, kad visuomenės atstovai galės dalyvauti pirmos ir apeliacinės instancijos teismuose nagrinėjant administracines, viešojo intereso gynimo bylas, sprendžiant klausimus dėl korupcijos, taip pat nagrinėjant bylas, kur kaltinamas nepilnametis, sprendžiamas klausimas dėl bausmės iki gyvos galvos skyrimo ir pan.

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius: „Siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą teismais ir jų veiklos atvirumą, būtina įteisinti visuomenės atstovų dalyvavimą priimant teismų sprendimus. Siūlome visuomenės atstovus pasitelkti sprendžiant itin reikšmingas bylas, kuriose jie galėtų prieš teismui priimant sprendimą teisėjui išsakyti savo nuomonę, kaip turėtų būti išspręstas ginčas.“

KELETAS FAKTŲ:

Dalyvauti priimant sprendimus teisme galės ne jaunesni nei 21 metų ir ne vyresni nei 65 metų Lietuvos piliečiai, kurie yra veiksnūs, moka lietuvių kalbą, turi vidurinį išsilavinimą, nevartoja narkotinių medžiagų, nėra padarę nusikalstamos veikos, gyvena Lietuvoje ir nedirba valstybės tarnautoju, kariu ar politiku ir pan.

Su projektu galima susipažinti Seimo svetainėje http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=133335&p_query=&p_tr2=&p_org=8&p_fix=n&p_gov=n

Energetika

LIETUVOJE STEIGIAMA DIDŽIAUSIOS PASAULYJE ELEKTROS BIRŽOS PREKYBOS ZONA

Šalies elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Europoje pirmaujanti Šiaurės šalių elektros prekybos sistema „Nord Pool Spot“ pasirašė sutartį dėl „Nord Pool Spot“ veiklos Lietuvoje pradžios.  Birželio 18 d. Lietuvoje steigiama elektros biržos „Nord Pool Spot“ prekybos zona. Bendra Šiaurės šalių elektros rinka yra vienas svarbiausių Baltijos šalių elektros rinkų sujungimo plano (BEMIP) ir Lietuvos energetikos strategijos tikslų. 2012 m. vasario mėnesį įsigaliojęs naujos redakcijos Elektros energetikos įstatymas sukūrė teisines prielaidas Lietuvos elektros rinkos integracijai į Šiaurės šalių, o vėliau – bendrą Europos elektros biržą.

Energetikos ministras Arvydas Sekmokas: „„Žengėme labai reikšmingą žingsnį įgyvendindami Baltijos valstybių elektros rinkų sujungimo planą – Lietuvoje veiklą pradės elektros prekybos birža „Nord Pool Spot“. Esame kelyje į vieningą ir skaidriai veikiančią Baltijos šalių ir Skandinavijos, o toliau – bendrą Europos elektros rinką“.

KELETAS FAKTŲ:

„Nord Pool Spot“ yra pavyzdinė Europoje elektros prekybos sistema, kurioje prekiauja 350 dalyvių iš 20 šalių.

„Nord Pool Spot“ – pirmaujanti Europoje Šiaurės šalių elektros prekybos birža, veikianti nuo 2002 metų. Grupės metinė apyvarta 2011 m. buvo 316 teravatvalandžių (TWh).

MPT Spaudos tarnyba

Komentuokite