Savaitės naujienų TOP5

Biudžetas

PERNAI Į BIUDŽETĄ SURINKTA DAUGIAU NEI 2010 METAIS

Finansų ministerijos duomenimis, per 2011 m. į nacionalinį biudžetą pajamų iš mokesčių gauta 17 mlrd. 395,7 mln. litų – 10,6 proc. daugiau nei 2010 metais. Į valstybės biudžetą pajamų iš mokesčių gauta 14 mlrd. 583 mln. litų – 14,9 proc. daugiau palyginti su 2010 metais.

KELETAS FAKTŲ:

Per 2011 metus daugiausia valstybės biudžeto (be savivaldybių, Sodros, PSDF ir ES ) lėšų buvo skirta švietimui (pedagogų darbo užmokesčiui, mokyklų išlaikymui, pan.) – apie 4,3 mlrd. litų; socialinei apsaugai (socialinei paramai, išmokoms, pan.) – 3 mlrd. litų; sveikatos apsaugai – 2 mlrd. litų; ekonomikai – daugiau nei 2 mlrd. litų; viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – apie 1,6 mlrd. litų.

Daugiausia pajamų per 2011 metus surinkta iš PVM – 8 mlrd. 502,5 mln. litų. PVM įplaukų gauta 16,6 proc. daugiau nei 2010 metais.

Per 2011 metus 3 mlrd. 178,2 mln. litų pajamų gauta iš akcizų (už visas akcizines prekes) – 4,7 proc. daugiau nei 2010 metais.

Nacionalinio biudžeto (kartu su savivaldybėmis) pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio sudarė 3 mlrd. 772,6 mln. litų. – 8,7 proc. daugiau nei 2010 metais.

Kova su kontrabanda ir šešėliu

KONTRABANDA MAŽĖJA IR YRA SĖKMINGAI STABDOMA

Vyriausybė ir šiais metais ieškos būdų, kaip papildomai suvaržyti galimybes kontrabandai, šešėlinei ekonomikai.  Siekiant mažinti šešėlį turguose, nuo gegužės 1 dienos kasos aparatai bus privalomi ir ne maistu prekiaujančiose turgavietėse, tarp jų ir Gariūnuose.

Premjeras Andrius Kubilius: „Matome, kaip mažėja ir sėkmingai suvaržoma kontrabanda tokios produkcijos, kaip tabako produktai. Vis didesnę rikos dalį užima legaliai pagaminti tabako produktai. Matome iš tikrųjų efektyvias pastangas stabdyti kontrabandinių degalų įvežimą, kartais ir pakankamai smulkų, taip vadinamas „pasatines“ benzino keliones. Be abejo, kad lieka ir daug darbų, kuriuos dar turime padaryti, tame tarpe užkirsdinti kelią šešėlinei prekybai turguose tomis pačiomis akcizinėmis prekėmis“.

KELETAS FAKTŲ:

VMI duomenimis, kasos aparatų įvedimas maistu prekiaujančiose dengtose turgavietėse atskleidė ten buvusį šešėlį – oficialios pajamos iš pardavimų kai kuriose prekyvietėse išaugo 33-62 proc., pavyzdžiui, Alytuje jos šoktelėjo net iki 61 proc.

Pernai Lietuvos muitinės pareigūnai sulaikė 112 mln. vienetų cigarečių ir 70 tonų tabako žaliavos. Bendromis pastangomis su kitomis teisėsaugos institucijomis likviduotos dvi rūkalų kontrabanda besivertusios organizuotos grupuotės, valstybei padariusios dešimtis milijonų litų siekiančią žalą. Muitininkų sulaikyti nelegalūs rūkalai įvertinti 64,6 mln. litų (BNS).

Energetika

TĘSIAMOS DERYBOS DĖL VISAGINO ATOMINĖS ELEKTRINĖS

Energetikos ministerija tęsia derybas dėl Visagino AE Koncesijos sutarties su strateginiu investuotoju kompanija „Hitachi“ Tokijuje. Šią savaitę Vyriausybė taip pat aptarė kertinius VAE projekto įgyvendinimo žingsnius: tarpinius šiuo metu vykstančių VAE projekto derybų rezultatus, taip pat klausimus, kuriuos Lietuva turi išspręsti iki Koncesijos sutarties pasirašymo.

Ministrai buvo supažindinti su bendra VAE projekto ekonomika ir finansavimo šaltiniais. Pateikta informacija apie tai, kad VAE projektas yra komerciškai atsiperkantis, todėl ekonomiškai naudingas tiek Lietuvai, tiek regioniniams partneriams. Pasitarimo metu taip pat apžvelgti VAE statybai būtini teisės aktai, kurių projektai bus teikiami svarstymui kartu su Koncesijos sutartimi.

KELETAS FAKTŲ:

Derybas dėl Koncesijos sutarties su strateginiu investuotoju ir regioniniais partneriais planuojama baigti vasario mėnesį. Koncesijos sutartis kartu su ją lydinčių įstatymų projektų paketu bus teikiama Seimui pavasario sesijoje. Tikimasi, kad atominė elektrinė bus pastatyta iki 2020 metų. Lietuva derasi su “Hitachi-GE Nuclear Energy”, Latvijos ir Estijos energetikos kompanijoms dėl investicijų į Visagine planuojamą statyti naują atominę elektrinę.

Lietuva pasaulyje

LIETUVA 23-IOJI PASAULYJE PAGAL EKONOMINĘ LAISVĘ

Per metus Lietuva pagal ekonominės laisvės indeksą palypėjo vienu laipteliu –  iš 184 pasaulio valstybių Lietuva užima 23 vietą.  Lietuva iš Baltijos šalių yra vienintelė pakilusi aukštyn. Geriausiai Lietuvoje įvertinta finansinė laisvė (4 vieta pasaulyje), prekybos laisvė (12), investicijų laisvė (14) ir fiskalinė laisvė (15). Ataskaitoje rašoma, jog užsienio investicijos yra palankiai priimamos, o finansų sektorius – konkurencingas (BNS).

KELETAS FAKTŲ:

Ekonominės laisvės indeksą nuo 1995 metų sudaro JAV tyrimų organizacija „Heritage Foundation“ ir verslo leidinys „Wall Street Journal“.

Regioninė plėtra

ŠALČININKUOSE  – EUROPOS INFORMACIJOS BIURAS

Vyriausybė tęsia pradėtus darbus spręsdama Rytų Lietuvos regiono ekonomines ir socialines problemas. Skatinama Vilniaus regiono, kurio rajonai nuo sostinės atsilieka daugeliu rodiklių  (tiesioginių investicijų, naujų darbo vietų sukūrimo, darbo užmokesčio), plėtra.

Šią savaitę Šalčininkuose atidarytas Europos informacijos centras, kuris vietos gyventojams teiks nemokamą informaciją, rengs seminarus. Šiame centre vietos moksleiviai, pedagogai, verslininkai, ūkininkai ir visi besidomintys ES sandara ir veikimu, narystės siūlomomis galimybėmis bei ES politikos aktualijomis įvairiose srityse galės rasti reikiamos informacijos.

KELETAS FAKTŲ:

Remiantis praėjusių metų lapkričio duomenimis, bedarbių procentas Vilniaus mieste siekė 8,9 proc., kai tuo metu Šalčininkuose jis sudarė 12,9 proc., Vilniaus rajone – 14,2 proc., Ukmergėje – 10,6 proc. Tiesioginės investicijos Širvintose tesiekė 1,2 mln. Lt, Šalčininkų savivaldybėje – 1,7 mln. Lt, kai tuo metu  Vilniaus mieste jos sudarė beveik 21 mlrd. Lt.

Ministro Pirmininko Tarnybos informacija

Komentuokite