Seimas iškilmingame minėjime paminės Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienas

Minint Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienas, rytoj, birželio 14-ąją, Seimo Kovo 11-osios salėje įvyks iškilmingas minėjimas, skirtas tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti. Renginio pradžia – 10 val.

Į iškilmingą renginį pakviesti: Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Prezidentas Valdas Adamkus, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatai – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos pirmosios Vyriausybės nariai, Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius ir kiti Vyriausybės nariai, Seimo nariai, Konstitucinio Teismo pirmininkas ir teisėjai, Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkai, Europos Parlamento nariai, pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyviai, tremtiniai, kovotojai už laisvę ir jų artimieji, tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų vadovai, užsienio valstybių diplomatinių atstovybių Lietuvoje vadovai, Seimui atskaitingų valstybės institucijų vadovai, Lietuvos universitetų ir akademijų rektoriai, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Sąjūdžio tarybos nariai, ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyviai, moksleiviai dalyvavę konkursuose tremties tematika ir kiti didžiai garbingi svečiai.

Gedulo ir vilties dieną 9.30 val. Parlamento galerijoje taip pat bus atidaryta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus paroda „Po svetimu dangum: Lietuvos gyventojai sovietų lageriuose ir tremtyje 1940–1958 m.“ Pasibaigus iškilmingam minėjimui Kovo 11-osios salėje, projekto „Misija Sibiras – 2011“ dalyvis Juozas Valčiukas papasakos apie praėjusių metų ekspediciją bei projekto „Misija Sibiras – 2011“ pristatymą Lietuvoje ir užsienyje, bus demonstruojami Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro tryliktojo Nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų darbai: piešiniai, maketai, filmai. 12 val. vyks Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje. 13–15 val. – atvirų durų valandos Seimo I rūmų fojė.

1940 m. birželio 15 d., sulaužydama tarptautines sutartis Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvos Respubliką. 1941 metais birželio 14-osios naktį prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas į Rusijos gilumą. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pažymi, kad remiantis archyviniais dokumentais, 1941 m. birželio 14–18 dienomis iš Lietuvos buvo išvežta apie 18 tūkst. žmonių, nuo šeimų atskirti vyrai atsidūrė lageriuose. Genocido aukų vardyno duomenimis yra žinomi 16 246 asmenys, iš jų 12 331 – išvežti į tremtį, o 3915 – į lagerius. Tremtis palietė visas Lietuvoje gyvenusias tautas – lietuvius, žydus, lenkus, rusus ir kt., neaplenkė nė vieno šalies gyventojų sluoksnio. Daugiausia tremtinių 1941 m. išvežta į Altajaus kraštą, kiti – į Komijos ASSR, Tomsko, Novosibirsko sritį, Kazachiją ir Krasnojarsko kraštą. 1942 m. birželio mėn. beveik pusė lietuvių iš Altajaus krašto buvo išvežti į Jakutijos šiaurę, prie Laptevų jūros. Dėl atšiauraus klimato, bado, antisanitarinių sąlygų sukeltų ligų žmonės tremtyje sirgo, daug jų mirė, o pirmiausia sirgo ir mirė vaikai. Į Lietuvą po 15 ir daugiau metų grįžo mažiau nei pusė 1941 m. tremtinių.

Iškilmingas minėjimas bus tiesiogiai transliuojamas Seimo internetiniame tinklalapyje adresu http://www3.lrs.lt/pls/inter/w2008_home.dabarseime bei programa „Seimas – tiesiogiai“.

Komentuokite