Seimas pabaigė eilinę pavasario sesiją

Šiandien baigėsi kovo 10-ąją prasidėjusi eilinė VI (pavasario) sesija. Jos metu parlamentas rinkosi į 55 plenarinius posėdžius, kuriuose priimta daugiau kaip 200 įstatymų, apie 70 nutarimų, 10 rezoliucijų ir vienas pareiškimas.

Pavasario sesijoje Seimas daug dėmesio skyrė energetikos, socialiniams, ekonomikos skatinimo, „Sodros“ reformos, kovos su korupcija, teismų darbo optimizavimo, Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę ir kitiems visuomenei aktualiems klausimams. Nemažai dėmesio skirta ir Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimui.

Į kitą eilinę VII (rudens) sesiją Seimas rinksis rudenį.

Remiantis Seimo statutu, Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigiasi birželio 30 dieną. Rudens sesija trunka nuo rugsėjo 10 d. iki gruodžio 23 d. Seimo nariai į eilines sesijas renkasi be atskiro kvietimo.

RSV inf.

Komentuokite