Seime svarstymui pateiktas 2011 m. valstybės biudžetas

Finansų ministrė Ingrida Šimonytė pristatė 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Nr. XIP-2525, kuriuo Seimui siūloma patvirtinti 23 mlrd. 936,8mln. litų sieksiančias valstybės biudžeto pajamas ir 26 mlrd. 334 mln. litų išlaidas (išlaidos ir pajamos nurodytos su Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių finansine parama)

Numatoma, kad valstybės biudžeto deficitas 2011 m. bus beveik 2,4 mlrd. litų. O visų viešųjų finansų deficitas, įvertinus Socialinio draudimo fondo deficitą, pervedimus į pensijų fondų antrąją pakopą, Ignalinos atominės elektrinės uždarymo fondo sąmatą, sudarys 5,8 proc. BVP.

Planuojama, kad nacionalinio biudžeto, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus, pajamos be Europos Sąjungos paramos sudarys 20 mlrd. 25,7 mln. litų. Tai 12,7 proc. daugiau nei faktiškai numatoma į nacionalinį biudžetą surinkti šiais metais. 2011 metų biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų bus 22 mlrd. 423 mln. litų. Su ES ir kitomis tarptautinės finansinės paramos lėšomis – 26 946,8 mln. litų pajamų ir 29 344 mln. litų išlaidų. Pasak finansų ministrės, ES parama sudarys beveik 7 mlrd. litų. Taip pat, anot I. Šimonytės, į kitus metus persikels ir šįmet nepanaudotų Europos Sąjungos lėšų likučiai – apie 1 mlrd. litų.

Pajamos

Daugiausia pajamų 2011 m. numatoma gauti iš pridėtinės vertės mokesčio – 8 mlrd. 259,2 mln. litų. Tai yra 12,8 proc. daugiau nei tikimasi gauti 2010 metais. Iš gyventojų pajamų mokesčio planuojama gauti 3 mlrd. 665,6 mln. litų – 5,8 proc. daugiau nei numatoma gauti šiais metais. Akcizų kitąmet numatoma surinkti 3 mlrd. 576,4 mln. litų. Tai būtų 18,2 proc. daugiau nei numatoma surinkti šiais metais. Iš pelno mokesčio kitąmet planuojama gauti apie 1 mlrd. 178,6 mln. litų. Tai 21,5 proc. daugiau palyginus su numatomu 2010 m. rezultatu.

Pasak finansų ministrės I. Šimonytės, prognozuojama, kad iš šių keturių pagrindinių mokesčių bus gauta 16 mlrd. ir beveik 800 mln. litų, t. y. apie 84 proc. nacionalinio biudžeto pajamų, neįskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos.

Nacionalinių lėšų (be ES paramos) asignavimai pagal sritis

Socialinei apsaugai 2011 m. numatyta skirti 16 mlrd. 842 mln. litų nacionalinių lėšų, iš kurių 13 mlrd. 502 mln. litų sudaro Sodros išlaidos ir 3 mlrd. 340 mln. litų nacionalinio biudžeto asignavimai. Sodros mokamoms pensijoms skiriama 7 mlrd. 641 mln. litų, ligos ir motinystės išmokoms 1 mlrd.781  mln. litų. Per savivaldybes skiriamoms socialinėms išmokoms ir kompensacijoms numatyta 770,6 mln. litų (dėl padidėjusio paramos gavėjų skaičiaus – 390 mln. litų daugiau nei 2010 metais). Iš socialinei apsaugai skiriamų nacionalinių lėšų 36 mln. litų numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Švietimo sričiai numatyta skirti 5 mlrd. 568 mln. litų nacionalinių lėšų. Šiai sričiai skiriamos lėšos naudojamos visų lygių – ikimokyklinio, bendrojo lavinimo, profesinio rengimo ir aukštojo mokslo – ugdymo ir švietimo sistemoms palaikyti. Iš švietimui skiriamų lėšų, pedagogų, apimant ikimokyklinio, bendrojo lavinimo ir profesines mokyklas, darbo užmokesčio fondas sudaro apie 2,7 mlrd. litų. Iš švietimui skiriamų nacionalinių lėšų 37 mln. litų numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama,  bendrafinansuoti.

Sveikatos apsaugai, įskaitant Privalomojo sveikatos draudimo fondą, 2011 metais planuojama skirti 4 mlrd. 592 mln. litų nacionalinių lėšų. Iš valstybės biudžeto sveikatos apsaugai skiriama 2 mlrd. 104 mln. litų, iš jų 1 mlrd. 571 mln. litų – privalomojo sveikatos draudimo įmokoms už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis, iš Sodros biudžeto į PSDF numatyta skirti 2 mlrd. 407 mln. litų lėšų. Iš sveikatos apsaugai skiriamų nacionalinių lėšų beveik 17 mln. litų numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Ekonomikai planuojama skirti 2 mlrd. 396 mln. litų. Ekonomikos srityje asignavimų valdytojai, įgyvendinantys pagrindines programas, yra Ūkio, Susisiekimo, Žemės ūkio ir Energetikos ministerijos. Ekonomikos sričiai bus skiriama daugiausia ES fondų lėšų – 4 mlrd. 747 mln. litų.

Ūkio ministerijos kuruojamos srities programoms 2011 metais planuojama skirti 148 mln. litų nacionalinių lėšų. Lėšos bus naudojamos verslo, ypač smulkaus ir vidutinio, skatinimui ir verslo aplinkos gerinimui.

Susisiekimui ketinama skirti 1 mlrd. 131 mln. litų nacionalinių lėšų. Didžioji šių lėšų dalis bus naudojama kelių infrastruktūros gerinimui, telekomunikacijų tinklų plėtrai ir kitoms programoms.

Žemės ūkiui numatyta 712 mln. litų nacionalinių lėšų, šios lėšos bus naudojamos: kaimo rėmimo programos priemonėms finansuoti; valstybės pagalbai biodegalų gamybos plėtrai; paramos iš Europos Sąjungos fondų bendrajam finansavimui; žemės reformai vykdyti; kompensacijoms už valstybės išperkamą žemę mokėti; veterinarijos priemonėms finansuoti.

Energetikai 2011 metais planuojama skirti 41 mln. litų nacionalinių lėšų. Lėšos bus naudojamos energetikos plėtros politikos formavimui, valstybės naftos produktų atsargų kaupimui, sustabdytos Ignalinos atiminės elektrinės eksploatavimo nutraukimo projektams įgyvendinti.

Iš ekonomikai skiriamų nacionalinių lėšų 466 mln. litų numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Aplinkos apsaugai planuojama skirti 669 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų. Iš 2011 šių metų asignavimų šiai sričiai 400 mln. litų suplanuota Specialiajai klimato kaitos programai, kurios pagrindinis finansavimo šaltinis – lėšos, gautos už aukcione parduodamus taršos leidimus. Programoje sukauptos lėšos bus naudojamos įvairioms priemonėms, susijusioms su klimato kaita

Iš aplinkos apsaugai skiriamų nacionalinių lėšų 42 mln. litų numatyta projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai 2011 metais numatyta skirti 1 mlrd. 584 mln. litų nacionalinio biudžeto lėšų. Iš šiai sričiai numatytų nacionalinių lėšų 30 mln. litų planuojama skirti projektams, įgyvendinamiems su ES parama, bendrafinansuoti.

Gynybai planuojama skirti 1 mlrd. 047 mln. litų. Iš jų Krašto apsaugos ministerijai 870  mln. litų.

Poilsiui, kultūrai ir religijai numatyta 899 mln. litų. Kitais metais didelį dėmesį planuojama skirti regioninei kultūrai.

Po pateikimo valstybės biudžetas bus svarstomas Seimo statuto nustatyta tvarka. Pagrindiniu komitetu projektui svarstyti paskirtas Biudžeto ir finansų komitetas, papildomais – visi Seimo komitetai. Preliminari pirmojo svarstymo Seimo posėdyje data – lapkričio 23 d., antrojo – gruodžio 7 d. Priėmimas numatomas gruodžio 9 d.

Spalio 19 d.

LR Seimo ryšių su visuomene skyriaus informacija

Vienas komentaras apie “Seime svarstymui pateiktas 2011 m. valstybės biudžetas”

  1. Ingrida Says:

    laba diena norime paklausti kaip kitais metais planuojama moketi invalidumo pasalpas,ar jos bus laiku kaip ir iki dabar.Atrasykit busiu dekinga.

Komentuokite