Seimo valdyba patvirtino V (rudens) sesijos posėdžių grafiką

Rugsėjo 10 d., kaip numatyta Konstitucijoje, prasidės eilinė Seimo rudens sesija, kuri tęsis iki gruodžio 23 d. Per šį laikotarpį, pagal Seimo valdybos patvirtintą V (rudens) sesijos posėdžių grafiką, numatoma surengti apie 50 eilinių plenarinių posėdžių. Tačiau, esant būtinybei, sesijos metu gali būti rengiami ir nenumatyti posėdžiai arba sesija gali būti pratęsta. Reikšmingiems istoriniams įvykiams paminėti gali būti surengti iškilmingi posėdžiai.

Pagal patvirtintą sesijos posėdžių grafiką nuo spalio 20 d. iki lapkričio 3 d. Seimo posėdžiai nebus rengiami, nes vyks 2011 m. valstybės biudžeto projekto svarstymas komitetuose ir frakcijose. Seimo statuto 172 straipsnyje yra nustatyta, kad valstybės biudžeto projektui nagrinėti komitetuose ir frakcijose skiriama ne mažiau kaip 15 dienų. Tuo metu eiliniai Seimo plenariniai posėdžiai nerengiami.

Taip pat, atsižvelgiant į Seimo statuto reglamentą, posėdžių grafike numatyta kada Seimas dirbs pagal opozicinių frakcijų sudarytas darbotvarkes: už rugsėjo 30-osios, lapkričio 11-osios, gruodžio 2-osios ir 16-osios vakarinių plenarinių posėdžių darbotvarkių sudarymą bus atsakingos opozicinės frakcijos. Seimo statute nustatyta, kad kas trečiojo ketvirtadienio vakarinio posėdžio darbotvarkę sudaro Seimo opozicijos frakcijos. Šiuo atveju tokių posėdžių darbotvarkės Seimo posėdyje nebetvirtinamos, tačiau turi būti pateikiamos kartu su savaitės darbotvarkės projektu.

Eilinės sesijos pirmojo plenarinio posėdžio metu paprastai pristatoma sesijos darbų programa, kuri sudaroma atsižvelgiant į Vyriausybės, Seimo komitetų, frakcijų bei Seimo narių pasiūlymus. Atsižvelgiant į Seimo patvirtintą sesijos darbų programą sudaromos savaitės darbotvarkės, opagal patvirtintą savaitės posėdžių darbotvarkę – detalus kiekvienos posėdžių dienos darbotvarkės projektas.

Seimo sesijos metu paprastai rengiami 4 posėdžiai per savaitę – po 2 antradienį ir ketvirtadienį, kas 3 savaitės daromos vienos savaitės plenarinių posėdžių pertraukos. Kitomis savaitės dienomis ir tą savaitę, kai nėra plenarinių posėdžių, Seimo valdybos nustatytu laiku rengiami Seimo valdybos, frakcijų, komitetų ir komisijų posėdžiai, Seimo narių susitikimai su rinkėjais, savivaldybių atstovais. Seniūnų sueiga renkasi posėdžių dienomis.

******

Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigiasi birželio 30 dieną. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigiasi gruodžio 23 dieną. Seimas gali nutarti sesiją pratęsti. Seimo nariai į eilines sesijas renkasi be atskiro kvietimo. Sesija pradedama ir baigiama Seimo posėdžiuose Lietuvos valstybės himnu. Taip pat gali būti šaukiamos neeilinės sesijos: jas turi teisę šaukti Seimo Pirmininkas ne mažiau kaip 1/3 visų Seimo narių raštišku  siūlymu, Konstitucijos 142 ir 144 straipsniuose numatytais atvejais – Respublikos Prezidentas.

Lietuvos Respublikos Seimo viešųjų ryšių skyriaus informacija.

Daugiau informacijos apie Seimo plenarinius posėdžius, komitetų, komisijų darbą rasite www.lrs.lt

Komentuokite