Su Rugsėjo 1-ąja, mieli moksleiviai ir gerbiami mokytojai!

kasmet vis daugiau mokslo įstaigų mokslo metus pasitinka atsinaujinusios. Geresnės mokymosi sąlygos – labai svarbu. Tačiau gražūs pastatai nebeteks vertės, jei juose neliks jaukios moksleiviškos ar akademinės dvasios.

Mokykla – ne tik žinių perteikimo vieta. Čia tampame asmenybėmis, suvokiame savo santykį su Tėvyne ir jos žmonėmis.  Ir tik  nuo visų jūsų pastangų priklauso, kiek mokykloje bus pagarbos vienas kitam, atjautos.

Linkiu ne tik pasiekimų moksle. Svajokite ir išdrįskite svajones paversti tikrove. Tegul Jūsų jaunatviška energija, uždegantis noras keistis ir keisti tampa gražiu pavyzdžiu stokojantiesiems pasitikėjimo savo jėgomis. Kiekviena diena, kiekviena akimirka  tebūna maža pergale, nešančia džiaugsmą Jums, mokyklų bendruomenėms, miestui  ir Lietuvai.

Rugsėjo 1-osios proga linkiu Jums veržlaus žingeidumo,  atkaklumo siekiant tikslo,  geranoriškumo, gebėjimo nuoširdžiai džiaugtis pasiekimais, bei neblėstančio optimizmo įveikiant kelio į žinių pasaulį iššūkius.

Ypatingus sveikinimų ir didžiausios pagarbos žodžius norėčiau skirti savo mokytojams. Matyt nėra žmogaus, kuris neprisimintu savo pirmojo mokytojo. Esu dėkingas mokytojams įskiepijusiems svarbiausias vertybes – meilę žmogui, darbui, savo kraštui. Nėra buvusių mokytojų. Mūsų atmintyje jie išlieka stiprūs, valongi, drąsūs ir visada pasirengę padėti. Sveikinu visus, vedančius ir einančius žinių, mokslo, tobulėjimo ir asmenybės brandos keliu.

Komentuokite