TS-LKD Panevėžio miesto skyriaus taryba: „Koalicija turi būti formuojama idėjinių vertybių pagrindu“

Šiandien (2011-03-26) vykusiame Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Panevėžio miesto skyriaus  Tarybos posėdyje buvo aptarti rinkimų į Panevėžio miesto savivaldybę rezultatai, nubrėžtos darbų gairės naujai išrinktiems Skyrių atstovaujantiems Panevėžio miesto tarybos nariams, aptarti kiti svarbūs klausimai, priimti nauji nariai.

TS-LKD Panevėžio miesto skyriaus pirmininkas Vitas Matuzas rinkimų į savivaldą rezultatus įvertino gerai. „Atsižvelgiant į politinę situaciją šalyje ir mieste, rezultatus vertinčiau gerai. Jei vertinti pažymiu – tai būtų stiprus ketvertas penkiabalėje vertinimo sistemoje“,- sakė V.Matuzas. Jis džiaugėsi, kad Panevėžys nesulaužė tradicijos – jau nuo 1995-ųjų mūsų mieste rinkimus laimi TS-LKD atstovai.

Per posėdį buvo aptartos TS-LKD atstovų Panevėžio miesto taryboje darbo perspektyvos. Tarybos narių įsitikinimu, būtina dėti visas pastangas, kad TS-LKD atstovai dirbtų savivaldybės valdančioje daugumoje, nes tik tokiu būdu galima įgyvendinti rinkėjams duotus pažadus.

Skyriaus taryba bendru sutarimu priėmė sprendimą, įpareigojantį TS-LKD Panevėžio miesto skyriaus narius, išrinktus į Panevėžio savivaldybės tarybą, laikytis vieningos pozicijos ir aktyviai dalyvauti derybose dėl valdančiosios koalicijos sudarymo su centro dešiniosiomis politinėmis jėgomis. Tarybos nariai pabrėžė, kad koaliciją turi jungti idėjinės vertybės. Naujoji valdančioji dauguma turi įsipareigoti išsaugoti politinį tęstinumą, garantuoti skaidrią koalicinę veiklą, darbais ir asmeniniu pavyzdžiu demonstruoti nepakantumą korupcijos apraiškoms bei suderinti programines nuostatas.

„Tai turi būti pirmiausia idėjinių vertybių vienijama valdančioji dauguma. Ji atvira visiems, kurie pritaria TS-LKD ir centro dešiniųjų politinių jėgų ideologinėms nuostatoms“,- tokią valdančiosios daugumos viziją išsakė parlamentarai V.Matuzas,  J.Dautartas, P.Luomanas. Jiems pritarė absoliuti dauguma Skyriaus tarybos narių. Skyriaus pirmininkas V.Matuzas priminė TS-LKD Prezidiumo nutarimą, kurio esmė – siūlymas sudarant koalicijas savivaldybėse siekti susitarimų su parlamentinės koalicijos partneriais.

Taryba dar kartą aiškiai ir didžiąja dauguma balsų pasisakė už tai, kad TS-LKD Panevėžio miesto skyriaus kandidatų sąrašo lyderis Vitalijus Satkevičius yra ir kandidatas į aukščiausius savivaldybės postus derantis dėl jų su potencialiais koalicijos partneriais.

Susirinkimo metu Taryba priėmė sprendimą 2011 m. balandžio 4 d. vyksiančiam TS-LKD Panevėžio miesto skyriaus visuotiniam susirinkimui siūlyti kandidatu į TS-LKD pirmininko postą iškelti Andrių Kubilių.

Parlamentaras P.Luomanas Tarybos nariams papasakojo apie savo komandiruotę Kanadoje, kurios metus susitiko su vietos lietuvių bendruomenėmis bei perdavė nuoširdžiausius Kanados lietuvių sveikinimus panevėžiečiams.

TS-LKD Panevėžio miesto skyrius vienija beveik 700 narių. 2011 metų rinkimuose į Panevėžio miesto savivaldybės Tarybą Skyriaus kandidatai laimėjo 9 tarybos narių mandatus.

Vadovaujantis TS-LKD įstatais TS-LKD Panevėžio miesto skyriaus Tarybą sudaro:  Skyriaus pirmininkas, vicepirmininkai, TS-LKD frakcijos savivaldybės taryboje seniūnas arba frakcijos deleguotas atstovas, jei savivaldybės teritorijoje yra daugiau kaip vienas skyrius,  toje apygardoje išrinkti Seimo nariai, savivaldybės meras – TS-LKD narys (vicemeras – kai tai aukščiausia TS-LKD nario užimama politinė pareigybė savivaldybėje), jei savivaldybės teritorijoje yra vienas skyrius, savivaldybės administracijos direktorius (direktoriaus pavaduotojas – kai tai aukščiausia TS-LKD nario užimama pareigybė savivaldybėje), Skyriaus grupių  seniūnai,  bendrijos LKD, TS-LKD frakcijų ir bendruomenių deleguoti atstovai (jei tai numatyta jų statutuose),  kiti skyriaus Susirinkime išrinkti nariai.

Komentuokite