V.Matuzas: „Investicijos į žmogų, jo gyvenimo ir darbo kokybę neturėtų užtrukti“

Ketvirtadienį  Panevėžio apskrities Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai iškilmingai paminėjo savo profesinę šventę – Policijos – Angelų sargų dieną. Panevėžio apskrities pareigūnus, veteranus,  policijos  komisariatų darbuotojus, jų šeimų narius atkurtosios Lietuvos policijos dvidešimtmečio proga atvyko pasveikinti Lietuvos Respublikos Seimo narys, Biudžeto ir finansų  komiteto (BFK) pirmininko pavaduotojas Vitas Matuzas.

„Žmones jus vertina ne tik už tai, kad tiksliai pagal instrukcijas atliekate savo darbą. Pareigūnas  - ir geras kaimynas, padedantis kitiems, neabejingas tam, kas vyksta aplinkui, aktyvus bendruomenės narys. Linkiu savyje atrasti tiek pasiaukojimo ir stiprybės, kad pareiga saugoti ginti, padėti virstu gyvenimo būdu“- pareigūnams linkėjo Seimo narys.

V.Matuzas sakė puikiai suprantantis dabartines pareigūnų nuotaikas ir tai, kad finansinis sunkmetis  iš policijos pareikalavo nemažų pastangų užtikrinant visuomenės saugumą. Jis pabrėžė, kad 2011-ųjų metų valstybės biudžeto projektas dar svarstomas Vyriausybėje, konkrečių  skaičių  – kiek bus skirta vienos ar kitos srities finansavimui dar nėra. Nuogąstavimai, kad policijos įstaigų ir pareigūnų laukia sudėtingesni metai nei kad buvo – nepagrįsti, nes diskusijos dėl biudžeto projekto tebevyksta.

„Būčiau nesąžiningas, žadėdamas, kad kitais metais bus lengva ir paprasta. Tačiau dėl vieno esu tikras – valstybės skolos stabilizavimas suteiks galimybę nebeatidėliojant imtis svarbiausių investicijų – investicijų į žmogų, jo gyvenimo ir darbo kokybę“, – teigė BFK komiteto pirmininko pavaduotojas.

V.Matuzas profesinės šventės proga pareigūnams linkėjo stiprybės, sėkmės ir sugebėjimo džiaugtis kiekviena gyvenimo akimirka.

Atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas, 1990 m. gruodžio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, sukurta ir Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje pašventinta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai: „Įstatymas ir teisėtumas“, atkurta Policijos diena – spalio 2-oji. Panevėžio apskrities Vyriausiajame policijos komisariate   šiuo metu dirba 1025 pareigūnai, karjeros valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai.

Komentuokite