V.Matuzas: ačiū, kad gyvenam laisvoj Lietuvoj


„Ačiū Jums visiems, už tai, kad mano vaikai ir 5 anūkai gyvena laisvoj Lietuvoj“, – šeštadienį vykusiame Lietuvos politinių kalinių, tremtinų ir laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ dėkojo Seimo narys Vitas Matuzas.
Šeštadienį Dubysos slėnyje, Ariogaloje, Raseinių rajone, vykęs Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis tradicinis – jau 22-asis.
Tradiciškai į Dubysos slėnį susirinkusieji atžygiavo nuo Ariogalos bažnyčios, traukdami lietuvišką dainą ir nešini vėliavomis. Čia vyko iškilminga Lietuvos, Latvijos ir Estijos vėliavų pakėlimo ceremonija, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius aukojo Šv. Mišias. Jis linkėjo stiprybės ištverti šiandienius sunkumus, nes jie menki, palyginus su tuo ką teko iškentėti tremtiniams. „Sibiras daugeliui tapo kantrybės, pasiaukojimo, didelės meilės Lietuvai mokykla. Niekas nepadeda tiek pasitarnauti žmogaus dvasiniam augimui, kaip su Dievu išvargtos dienos. Buvę tremtiniai ir šiandien mažiausiai aimanuoja dėl nūdienos bėdų, nes jos atrodo vaikiškos, palyginus su tuo, ką jiems teko iškentėti“, – per pamokslą kalbėjo S.Tamkevičius.
Pamiršti nuoskaudas, susitelkti bendram darbui politinius kalinius, tremtinius ir laisvės kovų dalyvius ragino ir Seimo pirmininkė Irena Degutienė, pažymėdama, kad nuo vienybės ir susitelkimo priklauso, kokioje Lietuvoje gyvensime.
Šiais metais sukanka 71 metai nuo pirmųjų masinių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą.
Iš viso 1940–1953 metais iš Lietuvos į tremtį ir Gulago lagerius išvežta daugiau nei 280 tūkst. žmonių.

Komentuokite