V.Matuzas TS-LKD Panevėžio apskrities koordinacinei tarybai vadovaus dar vieną kadenciją

Šiandien Pasvalyje posėdžiavo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Panevėžio apskrities koordinacinė taryba.

Ataskaitiniame- rinkiminiame posėdyje  dalyvavo TS-LKD pirmininko pavaduotoja Rasa Juknevičienė, partijos Vykdomasis sekretorius Raimundas Alekna, Seimo nariai Julius Dautartas bei Petras Luomanas.

Taryba išklausė jos vadovo – parlamentaro. TS-LKD pirmininko pavaduotojo Vito Matuzo ataskaitą.Tarybos pirmininkas savo ataskaitoje apžvelgė per dvejus metus nuveiktus darbus, pasidžiaugė pasiekimais, įvardijo sritis,  kurioms derėtų skirti didesnį dėmesį. „Noriu padėkoti koordinacinės tarybos nariams už produktyvių darbą, konstruktyvius pasiūlymus ir gernoriškumą“ – sakė V.Matuzas.

Tarybai atsiskaitė ir parlamentas Antanas Matulas. Jį koordinacinė taryba buvo delegavusi į TS-LKD Prezidiumą. „Stengiausi atstovauti mūsų regiono skyrių interesus partijos Prezidiume, išsakyti mums svarbius dalykus, inicijuoti jų aptarimą Prezidiume“, – teigė A.Matulas. Taryba bendru sutarimu patvirtino V.Matuzo ir A.Matulo ataskaitas.

Kandidatais į koordinacinės tarybos pirmininkus buvo pasiūlyti V.Matuzas ir TS-LKD Pasvalio skyriaus vadovas Rolandas Rastauskas. Pastarajam atsiėmus savo kandidatūrą, taryba pirmininku dar vienai kadencijai išrinko V.Matuzą. Už jo kandidatūrą balsavo visi tarybos nariai. Pirmininko pavaduotojais tapo Panevėžio rajono skyriaus atstovė Violeta Grigienė ir Rokiškio skyriaus narys Almantas Blažys.

Posėdyje daug diskutuota ir apie pasirengimą kitais metais vyksiantiems rinkimams į Seimą. TS-LKD vicepirmininkė R.Juknevičienė akcentavo nuoširdaus bendravimo svarbą. „Turime kalbėtis su žmonėmis, atsakyti į jų klausimus. Ne visus pasiekia teisinga informacija apie Vyriausybės ir mūsų frakcijos Seime veiklą. Mūsų tikslas – kad žmonės nesivadovautų gandais, nuogirdomis, o sužinotų tiesą apie realią situaciją. Tik būdami atviri ir nuoširdūs sulauksime žmonių pasitikėjimo“ – sakė R.Juknevičienė.

Partijos Vykdomasis sekretorius R.Alekna  Panevėžio apskrities partijos skyrius vaizdžiai palygino su šveicarišku laikrodžiu: „Dirbate kaip labai tiksliai suderintas mechanizmas, džiaugiuosi jūsų aktyvumu ir pasiektais rezultatais“. R.Alekna supažindino tarybos narius su pasirengimo Seimo rinkimams strategijos prioritetais ir pakvietė aktyviai  prisijungti prie jos realizavimo.

„Manau, kad raitelis be galvos šiaip nėra baisus. Baisu, kai jis joja eskadrono priešakyje. Todėl turime labai gerai apgalvoti – kas jos mūsų eskadrono priešakyje. Kandidatus į Seimą turime siūlyti labai atsakingai. Tai turėtų būt visuomenėje  gerbiami žmonės, lyderiai, gebantys sutelkti, parodyti nuveiktus ir tęsti pradėtus darbus“,- teigė tarybos pirmininkas V.Matuzas.

Taryboje diskutuota ir apie nūdienos politines aktualijas. Politikai išsakė savo nuomones dėl Politinių partijų finansavimo įstatymo pakeitimų, kuriais siekiama uždrausti juridiniams asmenims remti partijas.  Didžioji dalis pasisakiusiųjų šia tema linkę manyti, kad uždraudus partijas finansuoti juridiniams asmenims didesnio skaidrumo partijų finansavime vargu ar galima tikėtis. Taryba taip pat pasisakė prieš didesnį nei kad dabar yra, partijų veiklos finansavimą iš valstybės biudžeto.

TS-LKD apskrities koordinacinė taryba yra TS-LKD Vykdomo sekretoriaus įregistruotas nuolatinis organas skyrių, esančių apskrities teritorijoje veiklai  koordinuoti. Tarybą sudaro po du atstovus iš kiekvieno TS-LKD apskrities skyriaus, rajonų merai, administracijos direktoriai TS-LKD nariai, TS-LKD frakcijų savivaldybėse seniūnai, skyrių sueigų atstovai. Tarybos pirmininkas renkamas dvejiems metams.

Komentuokite