Žmonės iš didžiosios raidės

Šiandien paaiškėjo, kad Lietuvoje yra žmonių, kurie pasiryžo kovoti ir kurie įrodys tiesą nepasiduodami spaudimui ir kadaise veikusiems „kgbistiniams“ tardymo metodams. Iki šiol teisingumą vykdyti turinčios institucijos buvo ir vis dar lieka įrankiu asmeniniams politiniams tikslams tenkinti. Jau pamatėme kaip vardan vieno asmens politinių ambicijų buvo pamintas padorumas, moralė, tarnybinė etika ir, svarbiausia, žmogiškumas. Baisu, kad sąvokos „teisingumas“ ir „teisėsauga“ vis rečiau randa sąlyčio taškų.

Žinau, kad ir daugiau šantažo būdu liudyti priverstų žmonių pasisakys viešai ir stos ginti galų gale triumfuosiančio teisingumo.

Komentuokite